Przemysłowe systemy analizy pierwiastkowej w czasie rzeczywistym

Zdalne laboratorium analizy pierwiastkowej

Systemy

Wspieramy zakłady metalurgiczne, kopalnie, elektrownie i recyklerów w optymalizacji procesów przemysłowych poprzez dostarczenie w czasie rzeczywistym informacji np. o ilości pierwiastków w rudzie, odpadzie (złomie, PCB, bateriach) lub cieczy, które poruszają się np. na taśmociągu lub w rurociągu. Wykonujemy również analizę materiałów wybuchowych, propylenów, polimerów i paliw rakietowych. Wykorzystujemy analizę aktywacyjną. 

Projekt rozwoju systemów jest współfinansowany ze środków publicznych w ramach tzw. “Szybkiej Ścieżki”. Instytucją pośredniczącą jest NCBR.

Przewagi

Źródła promieniowania

Nasz Systemu umożliwia pomiar przy wykorzystaniu źródeł o szerokim spektrum aktywności promieniotwórczej. Wykorzystanie wysokoaktywnych źródeł umożliwia pomiar dużej objętości badanego materiału (np. jednej przyczepy wielo-tonowej).

Możliwość pomiaru z wykorzystaniem nisko aktywnych źródeł, umożliwia znaczące obniżenie kosztów wdrożenia systemu w zakładach przemysłowych.

Automatyczna analiza, szybkość i precyzja

System umożliwia też pomiar z możliwie niskim czasem martwym (czasem, w którym nie są przetwarzane żadne informacje) oraz automatyczną analizę (obróbkę i interpretację) pomiaru w jego czasie lub w możliwie krótkim czasie od zakończenia pomiaru. Dzięki temu możliwa jest m. in. identyfikacja wszystkich pierwiastków obecnych w materiale przesuwającym się np. na taśmie produkcyjnej, czy też analiza prób niejednorodnych (np. złomu).

Walidacja „in house”

Współfinansowanie rozwoju systemu ze środków publicznych, pozwoliło firmie rozwinąć potencjał badawczy – rozwojowy, a przez to zapewnić dostosowanie systemu do konkretnych potrzeb partnera biznesowego. Mamy też możliwość „in house” walidacji technologii oraz jej szybkiego wdrożenia. Współpracujemy również z wiodącymi ośrodkami badawczo-naukowymi w kraju, co umożliwia nam realizację złożonych projektów wdrożeniowych.

O firmie

Firma specjalizuje się w opracowywaniu, produkowaniu i wdrażaniu elektronicznych systemów kontrolno-pomiarowych. Obecnie koncentruje się na rozwoju spektrometrycznego systemu pomiarowego promieniowania gamma (High count-rate digital gamma-ray spectroscopy). Powstała w 2015 r.

Partnerzy

Możemy pomóc po przez dostarczenie w czasie rzeczywistym rzetelnych izinterpretowanych danych o konkretnym materiale, czy próbie firmom z sektora MŚP oraz dużym przedsiębiorstwom działającym m. in w branży

Recykling i ochrona środowiska (odzyskiwanie metali, eksploracja hałd po-kopalnianych)

Górnictwo i hutnictwo, w tym dostawa maszyn i systemów do kopalni i hut

Chemia

Zespół

Kadra kierownicza

CEO; CTO

dr inż. Stefan Korolczuk

mail: s.korolczuk@ewt.tech
tel: 502 176 550

Head of Product

Andrzej Berezowski

mail: a.berezowski@ewt.tech
tel: 510 973 577

Zespół badawczo-wdrożeniowy

Specjalista od cyfrowego przetwarzania sygnałów (dr inż.)

Konstruktor-programista, specjalista w zakresie projektowania układów automatyki przemysłowej (dr inż. )

Specjalista w zakresie oprogramowania wysoce wydajnych systemów kontrolno-pomiarowych i przetwarzania danych (mgr inż. doktorant;)

Specjalista w dziedzinie fizyki jądrowej i układów detekcji promieniowania; (dr inż.)

Doświadczony w projektowaniu aparatury jądrowej w zastosowaniach przemysłowych konstruktor elektronik (mgr inż. doktorant;)

Realizacje

Aparatura jądrowa dla instytutów badawczych

Opracowanie, budowa i dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych elektronicznej aparatury jądrowej wraz z oprogramowaniem.

Tokamak JET

Serwis i upgrade detektorów promieniowania gamma (gamma-camera) dla tokamaka termojądrowego JET w Cullhum w Wielkiej Brytanii.

Przewoźnik kolejowy

Opracowanie budowa i dostawa do klienta biznesowego kompleksowych systemów do zapewnienia internetu szerokopasmowego w pociągach pasażerskich.

Współpraca

Spółka tworzy konsorcjum z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Politechniką Warszawską w ramach projektu CentriX. Celem projekt jest budowa centrum usług dla przemysłu i nauki opartych na badaniach nieniszczące (NDT – non destructive testing).

Kontakt

10 + 2 =

dr Stefan Korolczuk CEO; CTO

mail: s.korolczuk@ewt.tech
tel: 502 176 550

Andrzej Berezowski; Head of Product

mail: a.berezowski@ewt.tech
tel: 510 973 577